Esittelemämme ja raportoimamme muutos – lisätty demo-eksponentit – tarjoaa opettajille, joilla on 36 kuukauden palvelus (ilman pätevyyttä), myös yksityisissä kouluissa ja IeFP-järjestelmässä kertynyttä, valikoivan pääsykokeen, työharjoittelun ja erityiskoulutuksen, jossa on lopputulos. koe …

Mitä 36 kuukauden palveluksella tarkoitetaan?

OPETTAJAT 36 KUUKAUTA PALVELUA: PALVELUVUOSIEN LASKEMINEN

Lain 124/1999 11 §:n 14 momentissa määritellään voimassa oleva lukuvuosi, jonka aikana on suoritettu vähintään 180 yhtäjaksoista tai yhtäjaksoista palveluspäivää.

Milloin poikkeuksellinen kilpailu on mahdollista?

Poikkeuksellinen uusi kilpailu

Se on varattu opettajille, joilla on kolmen vuoden palvelus viimeisen viiden vuoden aikana, ja se sisältää kurinpitokokeen ja sen läpäiseville kurssin loppukokeella ja vakituisen työsuhteen kaudesta 2022/23 alkaen. Kilpailu tulee käynnistää 31.12.2021 mennessä.

Milloin tulee puheluita GPS:stä?

GPS:n vaihdot myönnetään 31. elokuuta tai 30. kesäkuuta asti, riippuen viran oikeudellisesta luonteesta. Koulun toimistot julkaisevat saatavuustiedot, jotta opettajat voivat täyttää.

Mistä nähdä GPS-ajat?

SiGeCo FSO:lle

SiGeCo hallitsee tapaamisia GaE-opettajilta ja ATA:lta sekä GPS-sijoituksista täysin turvallisesti ja yksinkertaisesti automatisoitujen ja luotettavien prosessien avulla.

Milloin he alkavat kutsua sijaisia?

Ajoitus ja virkojen jakamisen automatisoituminen huomioon ottaen määräaikaisiin tehtäviin hakijoilla voi olla tehtävän koulun tiedossa päiväys ennen 1.9.2021, jolloin heidän on otettava palvelukseen.

Milloin opettajantutkintokilpailu järjestetään?

Opettajan pätevyys: kilpailu järjestetään 15. joulukuuta mennessä. Ylimääräinen lukion ja lukion opettajantutkintokilpailu järjestetään (ja viimeistään) 15. joulukuuta mennessä.

Milloin tavallinen kilpailu järjestetään?

Ne voitaisiin pitää tammi-helmikuun 2022 välisenä aikana suullisen alkaessa maaliskuun huhtikuun tienoilla. Heinäkuussa ansiojärjestys voisi mahdollistaa voittajien asettamisen syyskuussa 2022.

Millainen on poikkeuksellinen kilpailu?

Tukiasetuksessa bis kerrotaan, että jäljellä oleville paikoille, syrjäyttämättä vielä keskeneräisten tavallisten kilpailujen paikat, käynnistetään uusi ylimääräinen kilpailu ”lukuvuonna 2021/2022 vapaiden ja vapaana olevien paikkojen määrälle. jää rooleista”.

Miten lasket kolme kouluvuotta?

Suoritettujen palvelujen laskemiseksi ja vaadittujen kolmen vuoden omistusajan tarkistamiseksi asianomaisten on viime kädessä varmistettava, että he ovat suorittaneet kunkin kolmen tarkastellun kouluvuoden osalta 180 päivää, vaikka ne eivät olisi yhtäjaksoisia. , tai keskeytymätön palvelu 1.2. alkaen toimintaan…

Mitä 3 vuoden palveluksella tarkoitetaan?

Alkuperäisessä tekstissä oli kolme vuotta palvelusaikaa kaikille, kun taas muutetussa tekstissä kolme vuotta vaaditaan vain yleisten opettajien osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erikoisopettajat voisivat siirtyä tehtävään syyskuusta 2022 alkaen myös ilman kolmen vuoden palvelusaikaa.

Mitä yhden vuoden palveluksella tarkoitetaan?

Vuotuisuus on, jos opettaja on palvellut vähintään 180 päivää, vaikka ei yhtäjaksoisesti, samana lukuvuonna tai jos hän on palvellut yhtäjaksoisesti helmikuun 1. päivästä lopputarkastukseen asti tai päiväkodin toiminnan päättymiseen saakka.

Miten sijaiskutsut järjestetään?

Miten sinut kutsutaan? Pyrkivät varajäsenet saavat kutsusähköpostit Polis Istanze -verkkopalvelussa rekisteröityyn osoitteeseen. Lisäksi läänin koulutoimistot julkaisevat ilmoituksia koollekutsumisesta ja rankingin ehtymisestä.

Milloin nimität sijaiset vuodelle 2021?

Korvaukset 2021, professuuripaikkoja voi vielä olla määrättynä 31.8. ja 30.6. Kenelle he menevät – Orizzonte Scuola News.

Miten opettajien ranking toimii?

Opettajat, joilla on opettajan pätevyys, ovat mukana rankingissa. Ranking-listat ovat maakuntakohtaisia, ja niitä päivitetään kolmen vuoden välein jäsenten pätevyyden ja aseman osalta, mutta uusia nimiä ei voi ottaa mukaan.

Mitä tapahtuu niille, jotka epäonnistuvat kilpailussa?

Kilpailumenettelyyn osallistujat, jotka eivät läpäise saman kokeita, eivät siten voi osallistua seuraavaan kilpailuun samasta kilpailuluokasta/paikasta, jonka osalta he eivät läpäisseet kokeita.

Kuka voi osallistua poikkeukselliseen kilpailuun?

Kilpailuun voivat osallistua opettajat, jotka ovat suorittaneet palvelua vähintään ”kolme vuotta, vaikka ei peräkkäin viimeisen viiden lukuvuoden aikana”.

Millainen on vuoden 2020 opettajien kilpailu?

Ylimääräinen koulukilpailu 2020: kokeet

Tänä vuonna käyttöön otettua menettelyä yksinkertaistetaan suuresti, hakijoille ja opettajiksi pyrkiville suoritetaan yksi tentti, koe on kirjallinen ja se on ”tietokonepohjainen”.

Kuinka saada opettajantutkinto 2021?

Miur muistiinpanolla n. 22.7.2021 annetussa asetuksessa 1112 tunnustettiin ylimääräisen opettajien kilpailun mahdollistava arvo ja selvennetään, että opettajantutkinto omistetaan opettajille, jotka ovat läpäisseet ylimääräisen kilpailun opettaakseen lukioissa ja lukioissa.

Mitä opettajan pätevyyden omaaminen tarkoittaa?

Opettajan pätevyys mahdollistaa sisällyttämisen instituutin sijoitusten II-luokkaan väliaikaisiin tilapäisiin tehtäviin.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.