Lääketieteen erikoiskouluja on viisikymmentä.

2. Halutuimmat erikoisalat

 • Ihotauti,
 • Pediatria,
 • Oftalmologia,
 • Neurologia,
 • Plastiikkakirurgia,
 • Gastroenterologia,
 • Endokrinologia,
 • Gynekologia.

Mitkä ovat kysytyimmät lääketieteen erikoisalat?

Lääketieteen erikoisalat, joilla on suurin potentiaali…

 • Radiologia. …
 • Oftalmologia. …
 • Urheilulääketiede ja kuntoutus. …
 • Onkologia. …
 • Ihotauti. …
 • Päivystyslääketiede. …
 • Gastroenterologia. …
 • Leikkaus.

Mitkä ovat vuoden 2021 lääketieteen erikoisalat?

Luettelo lääketieteen erikoisaloista

 • Yhteisölääketiede ja perusterveydenhuolto.

 • Urheilu ja liikuntalääketiede.

 • Endokrinologia ja metaboliset sairaudet.
 • Sydän- ja verisuonijärjestelmän sairaudet.
 • Allergologia ja kliininen immunologia.
 • Hengityselinten sairaudet.
 • Ruoansulatuskanavan sairaudet.

Mitkä ovat eniten palkatut lääketieteen erikoisalat?

Vastaus tähän. …

 • Silmälääkäri (150 tuhatta euroa vuodessa). …
 • Hammaslääkäri (140 tuhatta euroa vuodessa).
 • Mitä teet lääketieteen erikoistumisen jälkeen?

  Lääketieteen erikoisalat, jotka houkuttelevat nuoria lääkäreitä

  Jotkut erikoiskoulut ovat nopeasti täynnä pyyntöjä. Tarkoitamme: sydän- ja verisuonisairauksia, ihotautia, lastentautia, silmätautia, neurologiaa, plastiikkakirurgiaa, gastroenterologiaa, endokrinologiaa, gynekologiaa.

  Etsi 15 aiheeseen liittyvää kysymystä

  Kuinka monta paikkaa lääketieteen erikoistumiseen?

  Yliopistot, 18 847 paikkaa lääketieteen erikoisoppilaitoksille | Yliopisto- ja tutkimusministeriö.

  Mitä erikoisuuksia lääketieteessä on?

  Lääketieteen pääerikoisalat on jaettu kolmeen osa-alueeseen: lääketieteelliset, kirurgiset ja kliiniset palvelut. Vaihtoehtona tälle tielle voit valita yleislääketieteen koulutustutkinnon yleislääkäriksi.

  Kuinka paljon yleislääkäri tienaa 1500 potilaalla?

  Yhteenvetona voidaan todeta, että kun asiakasmäärä on noin 1500 (mikä on suurin asiakasmäärä yleislääkärillä voi olla), perhelääkärin vähimmäisansio on noin 52 500 euroa brutto vuodessa (vain potilaiden korvausosuudella). Keskimääräinen kuukausisumma siis noin 4300 euroa brutto.

  Kuinka paljon yleislääkäri ansaitsee Sveitsissä?

  Yleislääkäreiden mediaanitulot ovat 237 000 frangia. Keskitulot ovat huomattavasti mediaanituloja korkeammat: neurokirurgiassa 818 000 frangia, gastroenterologiassa 684 000 frangia ja onkologiassa 600 000 frangia.

  Kuinka paljon anestesialääkäri tienaa sairaalassa?

  Tällä alalla anestesiologi voi ylittää 7 000 euroa kuukaudessa ja saavuttaa 10 000: tämä tapahtuu, kun anestesiologit voivat työskennellä sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa.

  Kuinka monta lääketieteen erikoistumisapurahaa vuonna 2021?

  ”Vuodelle 2021 hallitus myöntää 17 400 lääketieteen erikoistumisapurahaa samalle määrälle valmistuneita nuoria. Ne ovat kaksinkertaiset verrattuna 2 vuotta sitten olemassa oleviin ja lähes kolminkertaiset aiempina vuosina myönnettyihin.

  Kuinka kauan tutkijakoulu kestää?

  Erikoistumisoppilaitosten kurssit kestävät vähintään kahdesta vuodesta enintään viiteen vuoteen. Ne viittaavat kansalliseen koulutusjärjestelmään.

  Kuinka paljon lääkäri ansaitsee erikoistumisen aikana?

  Lopulta kahden ensimmäisen vuoden aikana kotilääkärin keskipalkka on noin 1 765 euroa netto kuukaudessa; kolmannesta vuodesta se on noin 1 840 euroa.

  Kuinka paljon yleislääkärit tienaavat?

  Yleislääkäri saa tavallisesti noin 70 euroa brutto per käyttäjä, jos hänellä on alle 500 potilasta ja 35 euroa, jos hänellä on suurempi asiakasmäärä. Katto on 1 500 asiakasta, mikä voi siten johtaa yli 7 500 euron bruttopalkkaan kuukaudessa ilman mahdollisia bonuksia.

  Miten ihotautilääkäriksi tulee?

  Lääkärin ammattiin pääsemiseksi on ensin läpäistävä pääsykoe Medina-kirurgian tiedekuntaan, joka järjestetään vuosittain syyskuun alussa tiedekunnan luokkahuoneessa. Se on yksivaiheinen tutkinto, joka kestää yhteensä kuusi vuotta.

  Kuinka paljon leikkauspäällikkö tienaa Sveitsissä?

  Se alkaa 6 400 Sveitsin frangista (yli 5 800 euroa) ensimmäisenä vuonna ja saavuttaa 9 500 (noin 8 600 euroa) kuudentena vuonna.

  Miten työskentelet lääkärinä Sveitsissä?

  Yliopistossa hankittu liittovaltion lääkärintutkinto on edellytys erikoislääkärin koulutuksen aloittamiselle. Erikoislääkärin ammattinimike on edellytys itsenäiselle toiminnalle lääkärin vastaanotolla.

  Kuinka monta tuntia lääkäri työskentelee Sveitsissä?

  Sveitsin avustavien lääkäreiden ja klinikoiden keskimääräinen työaika (yhteensä 100 % työtuntien perusteella laskettuna) on 56,5 tuntia ja ylittää siten 50 tunnin viikkorajan 6,5 tunnilla (tai 13 %).

  Kuinka paljon yleislääkäri tienaa kutakin potilasta kohden?

  Yleislääkäri voi saada palkkaa noin 5 000 euroa: palkka määräytyy potilasmäärän mukaan ja saa yleensä noin 70 euroa brutto per käyttäjä, jos lääkärillä on alle 500 potilasta, mutta palkka voi olla 35 euroa jokaiselta. käyttäjä, jos heillä on suurempi numero.

  Paljonko asuntolaina maksaa kullekin asiakkaalle?

  Kuten sanoimme, yleislääkärin palkka määräytyy potilaiden lukumäärän perusteella. Pääsääntöisesti hän saa noin 70 euroa brutto per käyttäjä, jos heillä on alle 500 potilasta, mutta korvaus voi olla jopa 35 euroa jokaiselta käyttäjältä, jos niitä on enemmän.

  Kuinka paljon kirurgi ansaitsee kuukaudessa?

  Keskimääräinen kirurgin palkka Italiassa

  Kirurgin keskipalkka on 245 % korkeampi kuin Italian keskipalkka, ja se on noin 125 000 euroa vuodessa (noin 5 300 euroa netto kuukaudessa).

  Kuinka monta vuotta lääketieteen erikoistumista on olemassa?

  Kurssivuodet: 6 Tenttimäärä: 36

  Lääketieteen ja kirurgian tutkinnon päättäneiden on suostuttava viettämään vähintään kuusi lukuvuotta kirjoissa. Tämä on itse asiassa kurssin kesto, kun taas 36 on suoritettavien kokeiden kokonaismäärä. Kaikilla aloilla on läsnäolopako.

  Mitä lääketieteen tutkinnolla voi tehdä ilman erikoistumista?

  Lääkäri ilman erikoistumista voi työskennellä myös muissa julkisissa laitoksissa, kuten vankiloissa, pelastuspalvelussa, Italian Punaisessa Risissä. Lisäksi hänestä voi tulla sotilaslääkäri, INPS- tai INAIL-lääkäri (jälkimmäisessä tapauksessa osallistumalla julkisiin kilpailuihin).

  Mitkä ovat biologian pääaine?

  Tutkimusalueet

  • VERTAILEVA ANATOMIA JA SYTOLOGIA.
  • KASVIBIOLOGIA JA EKOLOGIA.

  • MOLEKULAARINEN JA SOLUBIOLOGIA.

  • FYSIOLOGIA JA MOLEKULAARINEN PATOLOGIA.
  • MOLEKULAARINEN JA KEHITTYMISGENETIIKKA.
  • YLEINEN MIKROBIOLOGIA, BIOTEKNIIKKA JA HYGIENIA.
  • PEPTIDIEN JA PROTEIINIEN RAKENNE JA TOIMINTA.
  • ELÄINTIEDOT JA VERTAILEVA PATOLOGIA.

  Similar Posts

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.