Enintään kaksi osa-aikaista työaikaa Enimmäistyöaika kahden osa-aikaisen työsuhteen ollessa kyseessä ei saa ylittää yhteensä 48 tuntia viikossa, mukaan lukien yli- tai ylityötunnit.

Kuinka monta tuntia voin työskennellä viikossa kahdella työpaikalla?

Toisaalta useita osa-aikaisia ​​työsuhteita on mahdollista hoitaa samanaikaisesti usean työnantajan palveluksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainittua viikkotuntien enimmäismäärää, joka on, kuten mainittu, 48 tuntia. [2].

Mitä tapahtuu, jos työskentelen yli 48 tuntia viikossa?

66 vuodelta 2003. Työaika on CCNL:n mukaan pääsääntöisesti 40 tuntia viikossa, mutta lain mukaan 48 tunnin viikoittaisen keskiarvon ylittäminen johtaa seuraamukseen, samoin kuin työntekijän poissaoleva 11 tunnin vuorokausilepo 24 tunnin sisällä tai viikoittaisen 24 tunnin lepoajan puute 7 päivän välein.

Mitä kahden osa-aikaisen työsopimuksen tekeminen tarkoittaa?

Tuomioistuimen mukaan kahden samanaikaisesti tehdyn osa-aikatyön välillä on (ja työnantaja ei voi ennakoida) yhteensopimattomuutta edellyttäen, että työntekijän viikoittaisen työtunnin enimmäismäärä, eli 48 tuntia, on kunnioitettu..

Mitä tapahtuu, jos teen kaksoistyötä?

Kahden alisteisen työsopimuksen tekeminen kahdessa eri yrityksessä ei ole kiellettyä, mutta toisaalta on kunnioitettava lojaalisuusvelvollisuutta työnantajaa kohtaan ja toisaalta työaika- ja lepolainsäädäntöä.

Etsi 26 aiheeseen liittyvää kysymystä

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.