Kiinteäkantaa voivat hakea sekä uuden yrityksen, taiteen tai ammatin aloittavat verovelvolliset, jotka olettavat saavansa tuloja tai palkkaa enintään 65 000 euroa, että ne, jotka jo harjoittavat toimintaa ja kiinteämääräisen järjestelmän soveltamista edeltävänä vuonna , ovat saaneet tuloja tai …

Mistä löydän taseen liikevaihdon?

Mistä löydän liikevaihtoa? Tarkka liikevaihdon suuruus löytyy vuosittain toimittamastasi arvonlisäveroilmoituksesta, josta sinulla on edelliseen vuoteen liittyvä määrä. Kuvasta näkee kuitenkin myös, mistä se koostuu.

Mikä on kiinteähintaisten pakettien liikevaihto?

Verovirasto on julkaissut lisäselvennyksen nimenomaan tulojen/maksujen enimmäisrajan osalta, joka on 65 000 euroa ja jota on noudatettava kiinteämääräiseen järjestelmään pääsemiseksi/jäämiseksi (lain 190/2014 54 kohta). Jälleen liittyen tukiasetuksessa tarkoitettuun takaisinmaksukelvottomaan avustukseen.

Miten ammattilaisen liikevaihto lasketaan?

Liikevaihto on kalenterivuoden aikana rekisteröidyn yrityksen tai ammattihenkilön suorittamien liiketoimien kokonaissumma. Tämä on arvonlisäveron kannalta erittäin tärkeä tieto, joka lasketaan laskemalla yhteen arvonlisäveron, verottoman arvonlisäveron, arvonlisäveroton ja arvonlisäveroton toiminta.

Mitä liikevaihdolla tarkoitetaan?

Liikevaihto on yrityksen kalenterivuoden aikana myymien arvonlisäveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä.

Etsi 31 aiheeseen liittyvää kysymystä

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *