Kouluyhteistyökumppani: enintään 1,80 pistettä jokaiselta lukuvuodelta, jos palvelua tarjottiin valtion kouluissa (katso oheinen taulukko), siis 0,15 kuukaudessa tai yli 15 päivää pidempi murto-osa. Valtion ulkopuolisissa kouluissa tarjotun palvelun pistemäärä on puolitettu.

Miten Atan henkilökunnan pisteet lasketaan?

ESIMERKKI LASKENTASTA

Jos olet työskennellyt 1 vuosi, 2 kuukautta ja 10 päivää valtion päiväkodissa koulun työntekijänä, laskelma on: (1 vuosi = 6 pistettä) + (2 kuukautta = 1 piste) = yhteensä 7 pistettä. 10 päivää ei lasketa, koska ne ovat alle 15 päivää.

Kuinka paljon opettaja saa atasta?

Yleisesti ottaen ATA-henkilöstönä suoritettua palvelua ei voida arvioida opetushenkilöstön sijoituksissa ja kilpailuissa, koska opettajien rankingissa arvostellaan vain opettajana suoritettua palvelua (muita julkishallinnon palveluita ei arvioida).

Kuinka paljon yhden opetustyövuoden arvo on ATA-luokituksessa?

Erityisesti jokaisesta suoritetusta palvelusvuodesta annetaan 0,60 pistettä, kun taas 0,05 pistettä jokaisesta kuukaudesta tai yli 15 päivän murto-osasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 0,60 pisteen rajaa kultakin lukuvuodelta.

Miten pisteet lasketaan vertaiskoulussa?

Valtion tai yksityisten koulujen sijaislasku on tehty tämän taulukon perusteella:

 1. 16-45 päivää 2 PISTETTÄ;
 2. 46-75 päivää 4 PISTETTÄ;
 3. 76 – 105 päivää 6 PISTETTÄ;
 4. 106 – 135 päivää 8 PISTETTÄ;
 5. 136 – 165 päivää 10 PISTETTÄ;
 6. 166 päivästä alkaen alkaen 12 PISTETTÄ.
 7. Keskeytymätön palvelu 1. helmikuuta 12 POINTS -äänestykseen asti.

Etsi 40 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miten pisteet lasketaan koulussa?

Syötä vain kaikki hallussa olevat tutkinnot ja kouluissa tarjotut palvelut saadaksesi pistelaskelman MIUR-tutkintojen arviointitaulukoiden perusteella. Saatujen pisteiden ansiosta on sitten mahdollista pyytää kansallisen mittakaavan ennustetta valittujen kilpailuluokkien perusteella.

Kuinka paljon pisteet ovat yksityisissä kouluissa?

Art. 15 OM 60/2020 läänien ja laitosten sijoituksista annetun 15 kohdan 4 momentin mukaan yksityiskouluissa tarjottu palvelu (ei tasavertainen) arvostetaan puolella erityis- tai ei-spesifisillä pisteillä (samalla tavalla kuin aikaisemmin).

Kuinka paljon koulun työntekijän pistemäärä on teknistä avustajaa kohden?

CS-profiili:

1,80 pistettä joka vuosi. Tietysti se voidaan arvioida samanaikaisesti molemmille profiileille. Tämä koskee ennallaan olevaa lainsäädäntöä, eli jos ministeriön asetuksen nro. 50 3.3.2021, jolla päivitettiin kolmannen tason ATA-sijoitukset.

Paljonko palvelu maksaa GPS:ssä?

Palvelu arvostetaan seuraavasti: 12 pistettä GPS II -tukikaistalla II astetta. 12 pistettä GPS II -kaistalla A12-A11-A13. 6 pistettä GPS II -kaistalla A22.

Miten lasket koulun työntekijäpalvelupäivät?

”Laskelma on tehtävä yhteisen kalenterin perusteella pykälän säännösten mukaisesti. 2963 siviililain, joka on lain viitelähde. Tietystä päivästä alkava kuukausi päättyy siis esimerkiksi seuraavaa kuukautta välittömästi edeltävänä päivänä (mukaan lukien).

Kuinka paljon hallinnollisen avustajan opettajan pistemäärä on?

Hallintoavustaja: enintään 1,20 pistettä vuodessa, jos palvelua tarjottiin valtion kouluissa (katso oheinen taulukko), siis 0,10 pistettä kuukaudessa tai yli 15 päivän murto-osa. Valtion ulkopuolisissa kouluissa tarjotun palvelun pistemäärä on puolitettu.

Mitkä palvelut sisällytetään toissijaiseen GPS-tukeen ensimmäisen asteen ja A-22:ssa ja kuinka epäspesifisiä (6 pistettä) A-12:ssa. ei-erikoisopettaja lisätty GPS I -kaistalle A-22 ja A-12; suorittaa, vuonna a.

Miten palvelunimikkeitä arvioidaan?

Suoraan valtionhallinnolle, kunnille ja koulujen suojelijalle tarjottava palvelu arvioidaan seuraavasti: 0,05 pistettä jokaiselta 15 päivää ylittävältä kuukaudelta tai murto-osalta ja enintään 0,60 pistettä jokaiselta lukuvuodelta.

Kuinka monta pistettä kuukaudessa koulun työntekijänä?

Muut -palvelu hoitajan, maataloustyöntekijän ja koulun työntekijän profiilien osalta arvioidaan 0,15 pisteellä kuukaudessa ja enintään 1,80 pisteellä per lukuvuosi.

Kuinka tulla tekniseksi avustajaksi koulussa?

Tekniseksi avustajaksi pääsemiseksi tarvitset ylioppilastutkinnon, joka on yhteensopiva yhden tai useamman laboratorioalueen kanssa: voit tarkistaa, mihin alueisiin pääsee tutustumaan ministeriön 9.5.2014 antaman asetuksen 717 liitteenä olevasta opinto-laboratoriopätevyyden vastaavuustaulukosta. .

Kuinka paljon Eipass maksaa koulun työntekijää kohden?

Tällä hetkellä vain yksi on arvioitu. Hallintohenkilökunnalle annettu pistemäärä on 0,60 ja koulun yhteistyökumppaneille 0,30. Voit valita seuraavista: Eipass Ata (hinta 200 euroa)

Kuinka työskennellä yksityisissä kouluissa?

Muut 4 vuotta x 3 pistettä = 12 pistettä.

 • jäljellä 2 vuotta (arvostettuna kaksi kolmasosaa) 2 vuotta x 2 pistettä = 4 pistettä.
 • Similar Posts

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.