Käyttötoiminnot edeltävät väliaikaisen toimeksiannon toimenpiteitä (ks. opettajien CCNI:n liite 1 ja ATA:iden liite 6). Maakunnan sisäinen toiminta edeltää maakunnan ulkopuolelta tulevaa toimintaa. Opettajille tukivirkojen toiminnot edeltävät yhteisten virkojen toimintaa.

Mitä eroa on käytön ja väliaikaisen jaon välillä?

a) Käyttö: irtisanotuille opettajille, joilla ei ole paikkaa, väliaikainen toimeksianto: mahdollisuus palvella lukuvuotta muussa kuin omistuskoulussa, mutta muuttamatta …

Mitä hyötyä?

Käyttö on tarkoitettu ylimääräisen tai irtisanotun henkilöstön pätevän rekrytoinnin pätevöittämiseen. Ylimääräinen henkilöstö tai joka tapauksessa ilman varsinaista toimipaikkaa voi pyytää siirtoa toiseen opetus- tai vahvistajatehtävään, mikäli heillä on tarvittavat edellytykset.

Kuka voi hakea käyttöä vuonna 2020?

Maakuntakäyttöön voivat hakea: opettajat, jotka ovat siirtotoimenpiteiden jälkeen jollakin tavalla vailla varmaa toimipaikkaa tai ovat irtisanottuja maakunnassa; ylimääräisinä opettajina siirretyt opettajat a. ATA-henkilöstö palasi pykälän mukaisiin rooleihin.

Voiko kuka tahansa siirron saanut hakea väliaikaista toimeksiantoa 2021?

Siirron saaneet voivat esittää hakemuksen siirtymisestä toiseen koulukokonaisuuteen (ns. «sisäinen liikkuvuus»).

Kuka voi pyytää käyttöä ja alustavaa jakoa?

yhdistyminen puolison tai siviililiiton osan tai avopuolison kanssa, mukaan lukien sukulaiset tai sukulaiset, edellyttäen, että avoliiton pysyvyys johtuu rekisteröintitodistuksesta. hakijan vakavat terveydelliset tarpeet, jotka on osoitettu asianmukaisella terveystodistuksella.

Kuka voi tehdä sen yksinomaan taiteen määräämistä syistä.

Milloin väliaikaiset toimeksiannot Ata 2021 ilmestyvät?

ATA:n henkilöstön käyttötoimintaa ja väliaikaisia ​​maakuntien ja maakuntien välisiä toimeksiantoja lukuvuodelle 2021/2022 koskeva alustava ranking 23.7.2021 julkaistaan. Mahdolliset valitukset tulee toimittaa 30.7.2021 mennessä.

Milloin väliaikaiset ATA-määräykset ilmestyvät?

15. kesäkuuta – 5. heinäkuuta – hakemus opettajien käyttöön ja väliaikainen toimeksianto; 15.6.-5.7. – katolisen uskonnon kasvattajien ja opettajien käyttöön ja väliaikaiseen toimeksiantoon hakeminen; 28. kesäkuuta – 12. heinäkuuta – käyttöhakemus ja väliaikainen ATA-jako.

Milloin varahenkilöiden tehtävät tiedetään?

Ajoitus ja virkojen jakamisen automatisointi huomioon ottaen määräaikaisiin tehtäviin hakijoilla saattaa olla toimeenpanokoulu tiedossa ennen 1.9.2021 päivää, jolloin heidän on otettava palvelukseen.

Mistä näet väliaikaisen toimeksiannon tulokset?

Hakemuksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä voi tutustua kiinnostuksen kohteena olevan Scholastic Officen verkkosivuilla, joka julkaisee tiedotteen tehtävistä ja valmistetuista käyttötavoista. Tai sähköpostilla, joka on valittu online-instanssien kautta.

Voiko kukaan, jolla on viiden vuoden joukkovelkakirjalaina, pyytää väliaikaista toimeksiantoa?

Opettajina he eivät voi pyytää väliaikaista tehtävää, vaikka heillä on tarvittavat edellytykset. … Tämä viiden vuoden rajoitus koskee kaikkia opettajia, jotka on palkattu oikeudellisesti 1.9.2020 alkaen, ja se vaikuttaa kaikkiin rekrytointisijoituksiin, GaE, 2016 kilpailu, 2018 kilpailu sekä Lapsuus-, Ala- ja Toissijainen.

Milloin väliaikaiset toimeksiannot tehdään?

Väliaikaiset toimeksiannot, jatkamme viran puolesta 9. elokuuta mennessä.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *