Edellisille (lain mukaan perustetut yli 18 tunnin professorit) ylimääräiset tunnit on maksettava 31.8. toisista (de facto henkilöstön käytettävissä olevista ylimääräisistä tunteista) klo 18 ylittävästä tunnista on maksettava 30.6.

Mitä tarkoitetaan laitoksen ylimääräisillä työpäivillä?

Yleensä huomioidaan tunnit, jotka ylittävät opettajan antamat pakollisen 18 tunnin etuopetuksen jälkeen, mutta eivät kuulu taiteen mukaisiin lisäopetustoimintoihin. 88 nykyisen CCNL-koulun 29/11/2007.

Kuinka paljon tienaat osa-aikaisella koulussa?

Kahden vuoden osa-aikatyössä palkka on molempina vuosina 50 % palkasta. Viiden vuoden osa-aikatyössä palkka on 80 % kaikkien viiden vuoden palkasta.

Paljonko osa-aikatyöstä maksetaan?

Jos esimerkiksi sovellettavan valtakunnallisen työehtosopimuksen mukainen työntekijän vähimmäispalkka on työsuhteen perusteella 2 000 euroa kuukaudessa ja työntekijä tekee osa-aikasopimuksen 50 %:lla palkka on 1000 euroa kuukaudessa.

Kuinka monta tuntia on olemassa osa-aikaisesti?

Osa-aikatyötä on kolmea eri tyyppiä: vaaka-, pysty- ja seka-aikatyötä, ja niihin sovelletaan sääntöjä ja eroja. Osa-aikatyön vähimmäistyöaika vastaa 16 tuntia viikossa, vaikka yleisimmät tyypit ovat 20 tai 30 tuntia viikossa.

Etsi 28 aiheeseen liittyvää kysymystä

Kuinka paljon opettaja tienaa 12 tunnilla?

1157 euroa 12 tunnin sijaiselta; 1 208 euroa 14 tunnin sijaistyöstä; 1 329 euroa 16 tunnin sijaisopetuksesta; 18 tunnin sijainen 1 460 euroa.

Paljonko peruskoulun opettaja tienaa?

Mitä tulee varsinaiseen palkkaan, sanotaanpa näin, että alakoulun opettajan kuukausiluvut ovat samanlaisia ​​kuin lastentarhanopettajilla; alkaen 1 400,00 € brutto kuukaudessa, luku nousee palvelusvuosien perusteella; puhutaan tietysti kokopäiväpalkoista, koska…

Kuinka paljon yläkoulun opettaja ansaitsee kuukaudessa?

Lukion tai yläkoulun vuosittain ehdokkaat sijaisopiskelijat voivat saada enintään 1 300 euroa kuukaudessa. Toisaalta lyhyistä tilapäisopetusjaksoista opettajien palkka on noin 600 euroa kuukaudessa.

Kuinka paljon koulutyöntekijä vie 36 tuntia?

Kouluyhteistyökumppanin palkka (CS)

Jos viitataan ATA:n henkilöstöä koskevaan kansalliseen työehtosopimukseen, on selvää, että kokopäiväisellä koulun työntekijällä on oikeus noin 14 903 euron bruttovuosipalkkaan.

Miten ylimääräiset työtunnit lasketaan?

Palkka jokaisesta tosiasiallisesti suoritetusta yli 18 tuntia viikossa suoritetusta tunnista on 1/78 opettajan kyseisenä päivänä maksamasta kuukausipalkasta ilman IIS:tä korotettuna 10 % tai kertakorvauksena. määritelty koulun sopimuksessa.

Mitä ovat lisäopetustoiminnot?

88 CCNL-koulun lisäopetustoiminnasta maksetaan. Ne koostuvat opetustarjonnan rikastamiseen ja personointiin tähtäävien didaktisten interventioiden suorittamisesta pakollisten opetustuntien lisäksi enintään 6 tuntia viikossa.

Mitä vakuusluokilla tarkoitetaan?

Opettaja päättää oman tahtonsa mukaan omistaa tämän ajan koululle, ja hänelle maksetaan koulurahastosta. … 1-6 tuntia opetusta oheisluokissa, jotka kokopäiväinen opettaja hyväksyy vapaaehtoisesti kattamaan sitoumuksen, joka on siten yksivuotinen.

Kuinka paljon vakituinen opettaja maksaa?

Yleensä varhainen urapalkka on noin 1 760,88 brutto, josta tulee nettona 1 350 euroa. Uransa lopussa hän kuitenkin yltää 2 625,78 bruttotulokseen 1 960 euron nettotuloksella.

Kuinka paljon yläkoulun opettaja maksaa?

Yläasteen opettajalle opettaja näkee aluksi yläasteen opettajana (20 973 €) 32 912 € asti; 9 – 14 palvelusvuoden ajalta on 24 062 euroa.

Kuinka monta tuntia on professuuri?

Kokonaistuntien osalta professori selittää meille: 18 tuntia on lukion tuolin kokonaistuntiosuus; alakoulussa kilpailet 24 tunnin kanssa; päiväkoti palvelee 25 tuntia viikossa.

Kuinka paljon yleislääkärit tienaavat?

Yleislääkäri voi saada palkkaa noin 5 000 euroa: palkka määräytyy potilasmäärän mukaan ja saa yleensä noin 70 euroa brutto per käyttäjä, jos lääkärillä on alle 500 potilasta, mutta palkka voi olla 35 euroa jokaiselta. käyttäjä, jos heillä on suurempi numero.

Kuinka paljon osa-aikainen työntekijä maksaa 20 tuntia?

Jos 40 tunnin kokoaikatyössä minimipalkka on 1 300 euroa brutto kuukaudessa, osa-aikaisessa 20 tunnissa minimipalkka on 650 euroa kuukaudessa.

Kuinka monta tuntia viikossa saat täyden panoksen?

Ensinnäkin täsmennetään, että osa-aikatyösopimuksissa työtunteja on vähemmän kuin «kokoaikaisessa» 40 tunnin viikkosopimuksessa.

Milloin osa-aika on kätevää?

Jos tietyssä yrityksessä ei ole tarjolla kokoaikaisia ​​työpaikkoja, työntekijät voivat hyväksyä osa-aikatyön. … Vaaka- tai pystysuora osa-aika kannattaa, kunhan käyttö on todella luotettavaa.

Kuinka paljon osa-aika 18 tuntia kestää?

Jos työntekijä työskentelee 18 tuntia viikossa 40:stä (osa-aika 45 % kokonaismäärästä), päiväpalkka maksetaan voimassa olevien palkkataulukoiden mukaan, joka on 45 % 1 618,75:stä jaettuna 26:lla: 28,02 euroa päivässä, josta tulee 728,44 euroa kuukaudessa.

Kuinka paljon osa-aikaeläkeläinen maksaa?

Osa-aikatyössä se on 33 % palkasta (vuoden 1995 jälkeen työelämään tulleiden eläke lasketaan puhtaalla maksujärjestelmällä).

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *